Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Sıkça Sorulan Sorular

İÇ KONTROL

 • Sözleşmeli Personelin emekli olması durumunda emeklilik yolluğu ödenir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendi kapsamında olmadığından emeklilik yolluğunun ödenmemesi     gerekmektedir.

 • Sözleşmeli Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenir mi?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereği 01/01/2020 tarihinde sonra yer değiştirme suretiyle atanması halinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

 • Okul/kurumlarda ortak kullanım alanları olan oda ve sınıflara asılan dayanıklı taşınırlar listeleri ve buralarda kaybolan/zarar gören taşınırlardan kim sorumludur?

  Ortak kullanım alanlarına asılması gereken Dayanıklı Taşınırlar Listeleri oda/sınıf sorumlusu ile taşınır kayıt yetkilisince imzalanıp asılsa da buradaki taşınırlara gelecek zararlardan zarar veren kişinin ve kaybolmalarından da alan kişinin sorumlu olacaktır. (Taşınır mal yönetmeliği 23.madde)

 • Kaybolan ya da çalınan taşınırlar ile sayım/döküm de bulunamayan taşınırlar için hangi işlemler yapılmalıdır?

  Taşınır Mal yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince ilgililerinden tazmin edilmesi gerekmektedir.

  Taşınır Mal Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • Hurdaya ayırma işlemleri nasıl yapılmalıdır?

  Taşınır mal yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince hurdaya ayırılmasına karar verilen taşınırlar herhangi bir limit dahilinde olmaksızın Harcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra mal/muhasebe müdürlüklerine Kayıttan Düşme ve Teklif Onay Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi verildikten sonra taşınırlar da buralara teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Okul/kurum kapatılmış ya da başka bir okul/kuruma dönüştürüldüğünde yapılması gereken işlemler nelerdir?

  Kurum kapatılması ya da dönüştürülmesinde mevcut okul/kurum üzerindeki taşınırların TKYS sistemi üzerinden yeni okul/kuruma devredilmesi gerekmektedir.(Taşınır mal yönetmeliği 29.madde) Devir işlemleri tamamlandıktan sonra diğer kapanan kuruma ait kullanılan şifreler ve yetkilendirilmeler muhasebe/mal müdürlüklerine başvurularak iptal ettirilmesi gerekmektedir.

 • Kurumdan/okuldan ayrılan ve yahut bu görevlerini aynı kurumda başka personele devreden Taşınır Kayıt Yetkilisi veya Harcama Yetkilisi' nin yapması gereken işlemler nelerdir?

  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği taşınırları önce sayım döküm yapıp devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.

 • Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi ne demektir? Sorumlulukları nelerdir?

  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddesinde tanımlar ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir.

  Taşınır Mal Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 • Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek için neler yapılmalıdır?

  Harcama yetkilisince (okul/kurum müdürü tarafından) görevlendirilen taşınır kayıt yetkilisi; Taşınır mal yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemler yapabilmek için gerekli olan   KBS sistemi üzerinden çalışmakta olan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden şifre alabilmek amacıyla bağlı bulunduğu il/ilçenin muhasebe/mal müdürlüğüne resmi yazı ile başvurarak talep de bulunmalıdır.

KILIK KIYAFET

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kılık kıyafet yönetmeliğinin güncellemesi hakkında görüşümü dile getirmek istedim kişisel tercih olan küpelere vb takılara okulda gerek kız gerek erkek öğrenci taktığında büyük bir tepki topluyor dövme ve boyaya karşı çıkmalıyız ama kolye bileklik küpe vb. takılara karışılmaması gerekiyor.

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te ilgili hususlar belirtilmektedir.

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • İlk ve orta öğretimde kıyafet serbestliğin asıl amacından saptırılmış bir hal almıştır. Maalesef üzülerek görmekteyiz bazı kız öğrencilerin giyinişleri acayip, tırnakları uzun uzun ojeli ve makyajlı, bazı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden geri kalmamaktadır. Tırnaklar uzun, saçlar uzun, bazı erkek öğrencilerin saçlarını bağladıkları görülmektedir. Serbestliğinde bir sınırı olması gerekmektedir. Kural ve disiplin olmayan yerde kargaşa olur, huzur olmaz. Bu konuya hassasiyetle gereken önemin verilmesini, saygılarımla arz ederim.

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 3.Maddesinde giyim ve kuşamla ilgili 4.Maddesi (Değişik:22/09/2014-2014/613.k) ‘da belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletidir.” İbareleri gereği öğrencilerin giyim, kuşam, bıyık, sakal ve diğer hususlarla ilgili hukuk kurallarını uygulamam görevini yerine Yürütmede görevli idarecilerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır.

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 • İlk, orta ve lise öğrencilerinin kıyafeti: Sayın yetkili öğrenciye alınan tişörtün bedeli 10 TL veliye satılan 40-50 TL. Pantolon 15-20 TL ye imal ediliyor. 60-70 TL ye satılıyor. Bilinen mağazalarda aynı ürün tişört 20-25 TL pantolon 30-35 TL. Üstelik kira ve çalışan ücreti ve vergisi olduğu halde kar ediliyor. Vatandaşın cebine dokununca daha olumlu dönüşler olacaktır.

  Valilik veya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir satın alma kurulu kurularak bu öğrenci kıyafetleri konusunda direkt yerinden maliyetine alınıp uygun cüzi bir gelir alınarak öğrenci velisine aktarılır ise hem Millî eğitime ve ülke ekonomisine gelir olur hem de okulların gerekli acil ihtiyaçlarına harcanması hem okullara düzen ve şekil getirilmesi sağlanır. Yapılan kıyafet ihaleleri ise doğrudan temin yoluyla değil KİK (Kamu İhale Kurumu) usulleri gereğince yapılması usulsüzlüklerin önüne geçecektir. Bu işlemlerin ise takip ve kontrolünü ise direkt Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması kanaatindeyiz.

 • Lisede örgün öğretime devam etmekte olan erkek öğrenciler saçını uzatabilir mi? Şartları var mıdır? Okul yöneticileri kendi okullarına has kurallar getirebilir mi?

  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik 3. maddesinde giyim ve kuşamla ilgili 4.Maddesi (Değişik:22/09/2014-2014/613.k) ‘da belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devletidir.” İbareleri gereği öğrencilerin giyim, kuşam, bıyık, sakal ve diğer hususlarla ilgili hukuk kurallarını uygulama görevini yerine Yürütmede görevli idarecilerin ve öğretmenlerin sorumluluğundadır. 

  Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

   

İSTATİSTİK

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistik bilgilere nereden ulaşılabilmektedir?

  TÜİK işbirliğinde,  Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim kitabı 2018-2019 Eğitim öğretim yılı ve geriye dönük verilere ulaşmak için tıklayınız.  

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacıların yapacakları ulusal ve ulusal ve uluslararası araştırma uygulamaları ve veri toplama faaliyetlerinin izin talepleri için nasıl başvuru yapabilirim?

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda; üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve araştırmacılar Söz konusu dilekçe ile ilgili http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2034.pdf adresinde yayımlanan 2020/2 nolu Genelgenin  2. maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. ( Tüm izin başvuruları ilk olarak http://ayse.meb.gov.tr üzerinden ön başvuru yapılması gerekmektedir.)

BÜTÇE

 • Sözleşmeli öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğimi kadrolu öğretmenlere göre eksik yatırılmasının sebebi nedir?

  Sosyal Güvenlik Kurumunun 12.11.2010 tarih ve  309/06-02-15419971 yazısı, ".....657 sayılı Kanunun 4/b statüsünde çalışan personele ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden, 5510 sayılı Kanunun yukarıda bahsi geçen maddeleri gereğince sigorta primi kesilmesi gerekmektedir."

 • Asker öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanabilir miyim?

  Sayıştay 7'nci Dairesinin 14.10.1999 tarih ve 8466 sayılı kararı gereği asker öğretmenler eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır.

 • Kadrolu öğretmenim doğum iznine ayrıldım. Eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanabilir miyim?

  Öğretim yılına hazırlık ödeneğinden faydalanma şartlarından biride fiilen öğretmenlik yapma şartıdır. Doğum izninde bulunan bir öğretmen eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır. Ancak, göreve başladığı tarihe göre bu ödenekten % lik dilime göre faydalanabilir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlar ise %50'si oranında yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

 • Ücretli öğretmenim eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamıyorum, eğitime hazırlık ödeneğinden kimler faydalanıyor öğrenmek istiyorum ?

  Ücretli öğretmenler eğitime hazırlık ödeneğinden faydalanamamaktadır.

   "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinde, "eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir." denilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No. 98 4.Kat A Blok Bakanlıklar Kızılay/ANKARA - 0(312) 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.