Strateji Geliştirme Başkanlığı 

2018 AR-GE BİLGİLENDİRME VE DENEYİM PAYLAŞIMI SEMİNERİ ANTALYA´DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2018 AR-GE BİLGİLENDİRME VE DENEYİM PAYLAŞIMI SEMİNERİ ANTALYA´DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

05-09 Mart 2018 AR-GE BİLGİLENDİRME VE DENEYİM PAYLAŞIMI SEMİNERİ

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ar-Ge Kalite ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘’Ar-ge Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı Semineri, 81 ilimizden gelen Ar-Ge Birimlerimizdeki katılımcılarla 05-09 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya Kemer’de gerçekleştirildi. 

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Nurettin Konaklı  yaptığı açılış konuşmasında  Seminerimizde 81 il milli eğitim müdürlüğümüzden yönetici ve öğretmen bilgilenmek ve bilgilendirmek amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz.

            AR-GE Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşım Seminerinde AR-GE birimlerimizce gerçekleştirilen örnek çalışmaların paylaşımı, eğitimde liderlik, eğitimde kalite yönetimi ve akreditasyon, stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgilendirme yapılacaktır. İki ayı aşkın süredir bu seminer için gerçekleştirilen hazırlık, eğitim yöneticilerimizin ve eğitim görevlilerimizin bilgi ve deneyimi dikkate alındığında seminerin il milli eğitim müdürlüklerimiz için ufuk açıcı ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğunu belirtebilirim.

            Şimdi sizlerle belirtilen konularda Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar hakkında bazı önemli hususları paylaşmak istiyorum.

            İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yönergesi kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 8. ve 18. maddelerine ilave yapılması onay aşamasındadır. Yönetmelik değişikliğini takiben AR-GE birimlerimizin daha etkin bir yapı ve işleyişe kavuşmasını sağlayacak yeni AR-GE Yönergesi onaya sunulacaktır.

            Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların akreditasyonuna gidecek bir sürecin yapı taşlarından biri olmak üzere Milli Eğitim Kalite Çerçevesinin izlenmesi, kalite endeksinin oluşturulması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Milli Eğitim Kalite Çerçevesi İzleme Modülü tamamlanmış, konu ile ilgili Genelge ve Yönerge taslağı hazırlanmıştır.

            Bakanlığımız birimlerince yürütülen araştırma, geliştirme, politika izleme çalışmalarının takibi ve uyumlaştırması çalışmalarının koordinasyon görevi de Başkanlığımıza aittir. Bu kapsamda süreç haritası çıkarılmış, birim temsilcileri görevlendirilmiştir.   

            Başkanlığımızca yürütülen çalışmalardan biri de Stratejik Planların izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bakanlık merkez birimlerinin Stratejik Planda sorumlu olduğu gösterge ve stratejilerin bütüncül, güvenilir ve etkili izlenmesi için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü oluşturulmuş olup, yaklaşık üç yıldır bu modül yardımıyla izleme faaliyetleri tüm kamu kurumlarına örnek teşkil edecek biçimde yürütülmektedir. Arkadaşlarımızın eğitimler esnasında detaylarını sizlerle paylaşacağı il milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları ile merkezde edinilen bilgi ve deneyim ile geliştirilen yöntem ve tekniklerin illerimizle paylaşılması planlanmaktadır.

            Strateji Geliştirme Başkanlığımız Bakanlığımızın Faaliyet Raporundan Performans Programına, İstatistik kitabından Bütçe Sunusuna kadar birçok konuda temel politika belgelerinin hazırlanması, izlemem ve değerlendirme faaliyetleriyle koordinasyon faaliyetlerinin yürütmektedir. Bu vesileyle katılımlarınız için teşekkür eder, seminerin faydalı geçmesini temenni ederim.  ’’ dedi.

 Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge, Kalite ve izleme Daire Başkanı Mehmet Baki ÖZTÜRK,  yaptığı konuşmada’’ beklenen öğrenme, eğitim ve insan modelinin inovatif, kreatif, interaktif ve proaktif olması gerektiğini, henüz söz konusu olmayan problemler, keşfedilmemiş teknolojiler, var olmayan meslekler     için hazırlanmamızın, ve 21. yüzyılda ne okuduğumuzun değil, ne yaptığımız  ,nasıl yaptığımızın önemli olduğunu’’ belirtti. 21.Yüzyılda Ar-Ge Vizyonu ve Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar başlıklı sunumda,

 21. yüzyıldaki eğilimler, Endüstri 4.0 ile eğitimdeki yenilikler konusunda bilgi verdi.

 

5 gün süren seminerde Şube Müdürü Huriye CAN  ESER ‘’ Kalite ve Akreditasyon’’, Şube Müdürü Meral IŞIK ‘’ Merkezi Ar-Ge Birimleri Koordinasyon Çalışmaları’’, Milli Eğitim Uzmanı Murat AKKUŞ ‘’ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme’’, Hasan Ali Yücel ‘’Liderlik’’ konularında katılımcıları bilgilendirdiler.

Ar-Ge’den sorumlu Şube Müdürü Muhsin ÇETİN’in moderatörlüğünde, 81 ilimizin  Ar-Ge temsilcileri ise yaptıkları çalışmaları sunarak deneyimlerini paylaştılar.

 

 

 

 

19-03-201819-03-201819-03-201819-03-201819-03-201819-03-201819-03-201819-03-201819-03-2018

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No. 98 4.Kat A Blok Bakanlıklar Kızılay/ANKARA - 0(312) 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.