Strateji Geliştirme Başkanlığı 

19-23 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak olan "Stratejik Planlama Temel Eğitim Kursu´na" ilişkin açıklama

19-23 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak olan

A.Seminer Bilgisi

1)    Çalışma Saatleri:

a.      Seminer 19.10.2015 tarihi sabah 09.00 da başlayacak, 23.10.2015 (Cuma) tarihi saat 11.15’de tamamlanacaktır. Dersler her gün 09.00’da başlamakta 16.00’da sona ermektedir.

b.      Katılımcıların eğitime geç katılımına veya erken ayrılmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. Katılımcıların ulaşımlarını bu saatlere uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

c.      Günlük tek vasıtası bulunması nedeniyle Cuma Günü çıkışı itibarıyla vasıtaya yetişemeyeceklerin bu durumu dilekçe ile eğitimin ilk günü tarafımıza bildirmeleri durumunda kendilerine Cuma Akşamı için konaklama imkânı verilerek bu gece içinde konaklamaları Harcırahtan karşılanacaktır.

 

2)    Ulaşım Bilgisi:

a.      Seminer “Antalya-Göynük Mirada Del Mar Otel’de” giderleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre karşılanarak yapılacaktır.

b.      Harita:https://goo.gl/27LxSl

c.      Adres: Göynük Kemer,07980 Antalya, Türkiye

d.      Ulaşım: Antalya-Kemer yolunda yer alan tesis için Antalya’dan –Kemer’e giden vasıtalarla Antalya kemer arasında Göynük mevkiinde Mirada Del Mar Oteli yakınında anayoldan kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Konaklama, ulaşım ve tesis ile ilgili diğer sorularınız için: Keyif Tur temsilcisi Tamer Bey ile görüşülmesi: Telefon: 0532 652 55 14; e-mail: info@keyiftur.net

 

3)    Diğer Bilgiler:

a.      Seminere ilişkin ulaşımda dâhil olmak üzere harcırah ödemeleri Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenmektedir. Dolayısıyla, illerinden uçak onayı almış olsalar bile katılımcılara tarafımızdan rayiç bedel üzerinden otobüs ücreti ile ulaşım ödenecektir.

b.      Katılımcıların eş ve çocukları içinde katılımcı ile aynı ücret alınmaktadır. Ancak çocuklar için 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş ise yarım ücrete tabidir.

c.      Konaklamalar alkolsüz her şey dâhil sisteminde yapılmaktadır.

d.      Seminer katılım onayları Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Katılımcıların onay işlemlerini MEBBIS’den kontrol etmeleri ve onay içinde İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan bilgi almaları gerekmektedir.

 

4)    Çalışma Yöntemi ve İstenilen Çalışma ve diğer dokümanlar:

a.      Çalışma, seminer ve grup çalışmaları olmak üzere temelde iki yöntemle yapılacaktır.

b.      Tüm çalışmaya ilişkin ayrıntılı program (Ek 1) ile grup çalışmalarına ilişkin grup ayrımları (Ek 2) ekte yer almaktadır.

c.      Grup dağılımlarında (EK 2) grupta yer alan katılımcılar, grubun sorumlu olduğu okul ve kurumlar, grup sözcüsü ve gruptan sorumlu eğitim görevlisi bilgisi yer almaktadır.

d.      Grup sözcülerinin yanlarında bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.

e.      Katılımcıların B. başlığında yer alan “Okul ve Kurumlar İçin SP Yapısı Oluşturulması Çalışması” yazısını okumaları ve özellikle gruplarının konu başlığında olmak üzere ön çalışma yapmaları beklenmektedir.

 

 

 

 

B. Okul ve Kurumlar İçin SP Yapısı Oluşturulması Grup Çalışması

1)      AMAÇ:Okul ve kurumların SP çalışmalarında yol gösterici olacak ve ortak kullanım imkânına sahip olan Gelişim Alanları, Tema, Temel Amaçlar, Temel Hedefler ve Göstergeleri ile Strateji ve Faaliyetlerin belirlenmesi çalışmasının yapılmasıdır.

 

2)      KAPSAM:Yedi ana başlık altında (Okulöncesi, ilkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Hayatboyu eğitim, Mesleki Eğitim, Özel Eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul ve kurumlara ilişkin çalışma yürütülecektir.

 

3)       YÖNTEM:Çalışmalar 9 grup şeklinde beyin fırtınası ve tepsi yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Her grupta bir Bakanlık temsilcisi,  bir grup sözcüsü ve grup üyeleri bulunacaktır. Çalışma gruplarının yedisi verilen konularda, 8 ve 9 nolu gruplar ise ortak konularda çalışma yürütecektir. 8 nolu grup tüm eğitim ve öğretim kurumları için ortak olan konular; 9 nolu grup ise her bir eğitim grubu için farklı unsurları ele alacaktır. Grup çalışmalarında beyin fırtınası ile fikir tepsisi yöntemleri kullanılacaktır.

 

4)      SÜREÇ: Çalışma adımları aşağıdaki şekildedir.

a.    Sorun - Gelişim Alanları Tespiti: Eğitim görevlisi Nilgün ÇALIŞKAN’ın sorun ve Gelişim Alanlarına ilişkin kısa sunumunun ardından grup çalışmalarına geçilecektir. Grup çalışmasında fikir tepsisi yöntemi kullanılacaktır.

1.       Sorun Gelişim Alanı Tespitinde aşağıdaki örnek soruların sorulması beklenir:

ü  Ele aldığınız Okul/Kurum için geliştirilmesi gereken temel yönler nelerdir?

ü  Ele aldığınız Okul/Kurum için ilk akla gelen temel sorunlar nelerdir?

ü  Ele aldığınız Okul/Kurum için üst yönetime bilgilendirme hazırlansa hangi temel konulara (alanlara, olgulara, göstergelere vb) değinilir?

ü  Ele aldığınız Okul/Kurum için internet sitesinde (velilere yapılacak sunumda, basına bilgi vermede, vb) hangi önemli konulardan bahsedilmesi beklenir?

ü  Ele aldığınız Okul/kurum için paydaşlar (veli, öğrenci, öğretmen, vb) hangi alanları sorunlu veya gelişmeye açık olarak görürler?

ü  Paydaşlar hangi alanlarda okul ve kurumları birbirleri ile kıyaslar?

ü  Ele aldığınız okul/Kurum türünü diğer okul ve kurum türlerinden ayıran alanlar nelerdir?

ü  Ele aldığınız okul/kurum türünde yönetimsel olarak zor olan alanlar nelerdir?

ü  Okul/kurum yönetiminin okula ilişkin yazışma ve evrakları dosyalanması için hangi temel klasör adları kullanılmaktadır.

2.       Her bir grup üyesinden 8’er fikir yazması istenecektir.

3.       Tespit edilen tüm fikirler grup tahtasında birbirlerine benzerlik (konu, faktör vb) bakımından gruplandırılacaktır.

örneğin: “Velilerinin Devamsızlık Duyarlılığı, Öğrencilerin Okula Geç Gelmesi, Derslerden Erken Ayrılmalar, Okullarda Devamsızlık” gibi fikirleri: 1.1.okullarda devamsızlık (ana kol) 1.1.1. Öğrencilerin Okula geç Gelmesi, 1.1.2. Velilerinin Devamsızlık Duyarlılığı,  1.1.3. Derslerden Erken Ayrılmalar …

olmak üzere sorun/gelişim ağacı oluşturulacaktır.

4.       Gruplandırmalar sonradan tema ve amaç belirlenmesine altlık teşkil edeceği için alanların gelişim alanları tespiti için sorulması gereken tüm soruları yanıtlıyor olması kontrol edilir ve eksiklik görüldüğü takdirde grup kararı eklemeler yapılır.

 

b.    Tema- Temel Amaçların Belirlenmesi: Eğitim Görevlisi Nilgün ÇALIŞKAN tarafından Tema ve Stratejik Amaçlara ilişkin kısa sunum yapılacaktır. Sunumda Tema ve Amaçların Durum Analizi ve Hedeflerle bağlantısı vurgulanacak ve çok sayıda örnek verilecektir. Grup çalışmasında beyin fırtınası yöntemi kullanılacak ve Oy birliği yapılamazsa oy çokluğu ile karar verilmesi istenecektir. Buna göre:

1.       Sorun-Gelişim Alanı (bir önceki çalışma), alan taraması ve deneyimlerden yola çıkılarak ana sorun alanları veya temalar belirlenecektir.

2.       Temalardan yola çıkılarak ana stratejik amaçlar belirlenecektir. Her tema için sadece bir tane amaç yazma zorunluluğu bulunmamakla birlikte amaçların gerçekleşmesinin temaya ilişkin açık alan bırakmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

c.     Gösterge ve Hedeflerin Belirlenmesi: Eğitim görevlisi Davut ATAMAN tarafından Gösterge ve Hedef kavramlarına ve örneklerine ilişkin kısa bir sunum yapılacaktır. Gösterge belirlenmesinde fikir tepsisi yöntemi ile başlanarak beyin fırtınası ile son kararın verilmesi sağlanacaktır. Ancak,

1.       Göstergelerin tüm okul ve kurumlarda kullanılabilir olmasına

2.       Göstergelerin mümkün olduğunca resmi istatistikler veya veri tabanlarına dayanıyor olmasına

3.       Göstergelerde memnuniyet, kalite, güven-güvensizlik, hoşgörü gibi sübjektif kavramlara yer verilmeden nihai amaç veya hedefi belirtiyor olmasına (yani memnun olursa ne olacak? Sorusu ile nihai hedefi sorgulanması)

4.       Göstergelerin elde etme maliyetlerinin nihai faydadan az olmasına

5.       Göstergelerin sorun/gelişim alanları ile uyumlu olmasına ve açık alan bırakmamasına

dikkat edilmesi gerekir.

d.    Strateji ve Faaliyetlerin Belirlenmesi: Eğitim görevlisi Yahya TURAN tarafından stratejiler, Eğitim Görevlisi Ülkü KAYAHARMAN tarafından Faaliyetler konularında yapılacak kısa sunumun ardından, genel olarak hedeflerin (göstergelerin) nasıl yapılacağına ilişkin olarak grup çalışması yapılacaktır. Sorun alanı- Tema- Amaç – Hedef- Gösterge diziliminin tutarlılığı tartışıldıktan sonra her bir hedef ve gösterge için:

1.       Stratejiler belirlenecektir. Stratejilerin belirlenmesinde nasıl yapılır? Sorusundan hareket edilecek ve hedefin gerçekleştirilmesi için izlenecek yöntem yazılacaktır. Yöntem yapılacak iş veya faaliyeti de içereceği için faaliyetlerde belirlenmiş olacaktır.

2.       Bir hedefin gerçekleştirilmesi için ilk adımda belirlenen strateji ve faaliyetlerin alternatifi tartışılarak ikinci yöntem ve bu yönteme ilişkin faaliyetler kaleme alınacaktır.

3.       Stratejiler anahatlarıyla gidiş yolunu, faaliyetler ise faaliyet adını belirtilecek şekilde kaleme alınacaktır.

Örn. Okullaşma oranı artışı (hedef), Okullaşma Oranı (gösterge), 1.Strateji: Köylerden çocukları taşıyarak okullaşmayı artırmak. 1.Faaliyet: Taşımalı Eğitim için Hizmet Alımı Faaliyeti. 2. Faaliyet: İhale yapılması, 3. Faaliyet: Taşımalı Eğitim İzleme faaliyeti

Alternatif 1. Strateji: Köylere küçük okullar yapılması ve öğretmenin taşınması. 1.Faaliyet: Köylerde bina satın alma faaliyeti. 2.Faaliyet: Binaların eğitime uygun hale getirilmesi için hizmet alımı vb

 

 

EKLER:

EK 1: Ayrıntılı program

  Ek 2: Grup Dağılımları 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No. 98 4.Kat A Blok Bakanlıklar Kızılay/ANKARA - 0(312) 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.