Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) Türkiye Ulusal Birimi yeni adresine taşınmıştır.

(http://eurydice.meb.gov.tr)

Eurydice Türkiye National Unit has been moved to its new address.