Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) Türkiye Ulusal Birimi

yeni adresine (http://eurydice.meb.gov.tr) taşınmıştır.

 

Eurydice Türkiye National Unit has been moved to its new address.

(http://eurydice.meb.gov.tr)