Strateji Geliştirme Başkanlığı 

STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI (5)

STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI (5)

AR-GE Kalite ve İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığımızca 2015-2019 Stratejik Plan Gerçekleşmeleri Birim Bilgilendirme Toplantıları 02.05.2019 tarihinde İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Devam etti.

Bakanlığımız Stratejik Planının amaç, hedef, performans göstergeleri, strateji ve faaliyetler bazında gerçekleşme durumlarını gösteren izleme değerlendirme raporundan; birimlerin daire başkanları ve katılımcı personeline yönelik bilgilendirme yapıldı. Birim bazında İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen faaliyetler ilgililerle paylaşıldı. Sorun ve Gelişim Alanları üzerinden müzakere ve değerlendirme yapıldı.

09-05-201909-05-201909-05-201909-05-2019