Millî Eğitim İstatistikleri yayınlanmıştır. (Örgün Eğitim 2016-2017 Yılı 1. Dönem)