Millî Eğitim Bakanlığı 2016 Mali Yılı Performans Programı yayınlanmıştır.