"MEB 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu" yayınlanmıştır.