Strateji Geliştirme Başkanlığı 

6. KALİTE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

6. KALİTE KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

6. KALİTE KOORDİNASYON TOPLANTISI

   Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde  kalite çalışmaları kapsamında yürütülen 6. Kalite Koordinasyon Toplantısı 27.06.2018 tarihinde, saat 10:00´da Başkent Öğretmenevi Kampüsündeki Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    Toplantı, Bakanlığımız Müsteşarı  Yusuf TEKİN’i temsilen danışmanı İpek COŞKUN, Müsteşar Yardımcısı  Cumaali DEMİRTAŞ, Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin KONAKLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu TYÇ Daire Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK, birimlerde oluşturulan Kalite Çalışma Grubunda görevli olan Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Milli Eğitim Uzman ve Uzman yardımcıları ile diğer personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

   Müsteşar Yardımcısı Cumaali DEMİRTAŞ yaptığı konuşmada  özetle “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesidir. Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte ülkemiz eğitim, öğretim ve yeterlilik sistemlerinde diploma, sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi gibi birçok yeterlilik düzenlendiği ancak, bu yeterliliklerden yalnızca kalite güvencesi sağlanmış olanların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ’ne (TYÇ) yerleştirileceği, eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanımlanması ve sunulmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri, işlemleri ve koordinasyonu yürütecek olan sorumlu kurumun Millî Eğitim Bakanlığı olduğu ifade edilmektedir.” dedi.

   Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin KONAKLI ise konuşmasında ”Yönetmeliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğin 8. maddesinin 2. ve 4. fıkralarında belirtilen Kalite Güvence Belgesi ve zorunlu rehberlerin sorumlu kurumlar tarafından hazırlanarak TYÇ Kurulunun görüşüne sunulması gerektiği belirtilmektedir. Mesleki Yeterlilikler Kurumunun 16.04.2018 tarih ve 2245 sayılı yazısı ile TYÇ Kurulu’nun 15. toplantısında alınan karar gereği sorumlu kurumlar nezdinde çalışma grupları oluşturulması ve koordinasyonu sağlayacak birimin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımızın 04.05.2018 tarih ve 8915451 sayılı yazısı ile  merkez birimleri tarafından “Kalite Çalışma Grupları“ kurulmuş olup, MYK Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Daire Başkanlığı ile irtibatı ve koordinasyonu  sağlamak üzere Bakanlığımız nezdinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge,Kalite ve İzleme Dairesi Başkanlığı çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir.” dedi.

    Konuşmaların ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu TYÇ Daire Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK,  TYÇ kapsamında sorumlu kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerin hazırlayacağı rehberlerle ilgili bilgiler içeren bir sunum yaptı.

29-06-201829-06-201829-06-201829-06-201829-06-201829-06-2018

Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Bulvarı No98 A Blok 4.Kat Bakanlıklar Kızılay / ANKARA - 0(312) 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.