• 2017 Yılı Türk Eğitim Sistemi (TES) güncelleme çalışmaları devam etmektedir.